Aanpak

Plan van aanpak

Aan de hand van een intakegesprek wordt bekeken welk probleem er met Excel kan worden opgelost. Vervolgens zal Excelfactory een voorstel doen voor de oplossing, inclusief een plan van aanpak.

 

Excel. Pixabay:https://pixabay.com/nl/users/Free-Photos-242387/

Oplossing met Excel

Een oplossing met Excel kan bestaan uit onderhoud of verbetering van een bestaand spreadsheet (of een set van spreadsheets). Ook het ontwikkelen van een nieuw Excelmodel behoort tot de mogelijkheden.

 

Dat kan al dan niet in combinatie met Visual Basic for Applications (VBA). VBA is vooral bekend van de Excelmacro’s. Excel en VBA vormen een sterke combinatie om een hoge graad van efficiency en effectiviteit te bereiken.

 

Bij de ontwikkeling kunnen er koppelingen worden gelegd met externe bronnen zoals andere systemen, applicaties (bijvoorbeeld Access) en bestanden.

Analyses, rapportages en KPI’s

De input kan vervolgens gebruikt worden voor slimme analyses met draaitabellen, grafische representaties, bondige rapportages en dashboards. Eventueel aangevuld met KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren).

Uitgangspunten

Gebruiksgemak, efficiency, effectiviteit, integriteit en kwaliteit van de data zijn de uitgangspunten voor het ontwikkelen van een oplossing met Excel.

Garantie

Excelfactory zorgt ervoor dat de gebruikers voldoende getraind zullen zijn om de nieuwe of bijgewerkte spreadsheets te kunnen onderhouden. Bovendien worden de opgeleverde Exceloplossingen voorzien van een garantie en blijft Excelfactory support verlenen op de geleverde oplossing.

 

Ga verder naar Exceloplossingen