Optiestrategie Straddle

De straddle

Een straddle is een optiestrategie waarbij tegelijkertijd call- en putopties worden gekocht met betrekking tot één aandeel. De opties hebben dezelfde uitoefenprijs en looptijd. Als de opties worden gekocht spreken we over een long-straddle De opties kunnen ook worden verkocht, in dat geval heet het een short-straddle. Het woord Straddle betekent ‘aan weerszijden’.

 

Bij de long-straddle is de verwachting dat de koers van het aandeel een flinke uitslag gaat maken in de komende periode buiten een bepaalde bandbreedte. De bandbreedte bestaat uit de betaalde premie en de transactiekosten. Bij de short-straddle is de verwachting dat de koers van het onderliggende aandeel binnen een bepaalde bandbreedte zal blijven.

 

In dit artikel wordt aan de hand van het bijgevoegde Excelvoorbeeld uitgelegd hoe deze bandbreedte wordt bepaald. Met het Excelvoorbeeld kan een straddle gesimuleerd worden. Maar eerst een klein beetje theorie.

Theorie opties

Een optie kan twee soorten waarden hebben:

  1. Intrinsieke waarde
  2. Verwachtingswaarde

Ad 1: De intrinsiek waarde van een optie is de waarde die je verkrijgt op het moment dat je de optie uitoefent.

 

Ad 1: De verwachtingswaarde van de optie is de intrinsieke waarde waarbij opgeteld de waarde die de optie extra heeft als gevolg van het aspect tijd. De intrinsieke waarde kan nul zijn, zoals de volgende voorbeelden laten zien.

 

Calloptie

 

Als de actuele koers van het onderliggende aandeel hoger is dan de uitoefenkoers dan is de optie In the money. Uitoefening van de optie levert direct een opbrengst op, namelijk het verschil tussen de actuele en uitoefenkoers. Als de actuele koers bij een calloptie lager is dan de uitoefenkoers, dan is de intrinsieke waarde nul of ook wel out of the money genoemd. Maar de verwachtingswaarde kan dan wel groter zijn dan nul. Dat extra stukje waarde hangt af van de resterende looptijd en het te overbruggen verschil naar de uitoefenkoers.

 

Putoptie

 

Als de actuele koers van het onderliggende aandeel lager is dan de uitoefenkoers levert uitoefening direct een opbrengst op dat bestaat uit het verschil tussen de twee koersen. Als de actuele koers hoger is dan de uitoefenkoers dan is de intrinsieke waarde nul. Ook hier geldt dat afhankelijk van de resterende looptijd en het te overbruggen verschil naar de uitoefenkoers de putoptie toch een verwachtingswaarde kan hebben.

 

In het vervolg van dit artikel gaat het om het bepalen van de intrinsieke waarde van een optie. Voor het bepalen van de verwachtingswaarde wordt het Black & Scholes model gebruikt. Zie het betreffende artikel daarover.

 

Long Straddle

Bij de long-straddle koop je en call- en een putoptie met dezelfde uitoefenkoers en looptijd. Bij het waarderen van de straddle zijn nodig:

 

  • Uitoefenkoers (u)
  • Transactiekosten  (t)
  • Optiepremie (p)
  • Actuele koers van het aandeel (k).

De transactiekosten worden door brokers altijd uitgedrukt in een tarief per contract van honderd  opties. De transactiekosten (t) worden in het Excelvoorbeeld teruggerekend naar de transactiekosten per optie (delen door honderd dus).

 

Eerst wordt de waardeontwikkeling van respectievelijk de call- en de putoptie afzonderlijk bekeken. Vervolgens kijken we naar de waardeontwikkeling van de combinatie ervan: de straddle.

 

Waarde van de calloptie (wc)

wc = k – u – p – t

 

Zolang (k) =< (u) is de gezamenlijke waarde van deze twee termen 0. De waarde van de calloptie is (-p-t). Zo gauw de koers (k) begint op te lopen breekt de waarde van de optie op een gegeven moment door de x-as heen en neemt de waarde verder positief toe.

 

Op het punt van de doorbraak door de X-as is wc = 0, ofwel:

k – u  – p – t = 0 => bij koers (k) = u + p + t  is de waarde van de calloptie dus 0. In het Excelvoorbeeld vind je (met de ingevulde parameters) dat punt bij (k) = 6,20 + 0,50 + 2,30/100 = 6,723 euro. Dus als de koers hoger is dan 6,273 euro en de looptijd van de optie is nog niet verstreken maak je winst bij uitoefening van de optie.

 

Waarde van de putoptie

De waarde (wp) van de putoptie is: wp = u – k – p – t

 

Zolang (k) >= (u) is de waarde van deze optie constant negatief, namelijk: (-p-t) en kan eveneens niet lager worden. Zo gauw de koers (k) begint te dalen breekt de waarde van de optie op een gegeven moment door de x-as heen en neemt de waarde verder posiitief toe.  Op het punt van de doorbraak is wc = 0, ofwel:  u – k  – p – t = 0 => bij koers (k) = u – p – t is de waarde van de putoptie (wp) 0.

 

In het excelvoorbeeld vind je dat punt bij (k) = 6,20 – 0,50 – 2,30/100 = 5,677 euro. Dus als de koers lager is dan 5,677 euro en de looptijd van de optie is nog niet verstreken maak je winst bij uitoefening van de optie.

 

Waarde van de Long Straddle

Voor zowel de call- als de putoptie geldt dat het maximale verlies nooit groter kan zijn dan (p+t), dus het maximale verlies op de straddle = 2 x (p+t).

 

De functie van een optie is lineair vanaf het moment dat de waarde gaat oplopen, met coefficient 1. De driehoek die zich onder  de x-as bevindt (bij de Short Straddle boven) wordt gevormd door twee lineairen die onder een hoek van 45 graden de x-as snijden.  Dat betekent dat de bandbreedte waar binnen verlies wordt geleden op de straddle:  = 2 x 2 (p+t) = 4(p+t), de loodlijn gaat door (u), de uitoefenprijs.

 

De bandbreedte waarbuiten dus winst gemaakt wordt bij een Long Straddle is:

 

 

u + 2 x (p+t)

u – 2 x (p+t)

 

 

In ons excelvoorbeeld dus bij een koers onder de: 6,20 – 2 x (0,50 + 0,023) = 5,154 en boven de:  6,20 + 2 x (0,50 + 0,023) = 7,246 euro.

 

Waarde van de Short straddle

Bij de “Short Straddle “ is je verwachting precies andersom., namelijk dat de koers over een bepaalde periode binnen een bepaalde bandbreedte blijft. Die bandbreedte is eveneens:

 

u + 2 x (p+t)

u – 2 x (p+t)

 

Verwachting van een koers

Door de helft van de bandbreedte als percentage uit te drukken van de uitoefenrpijs kun je voor jezelf bepalen of de verhoging of verlaging van de koers over een bepaalde termijn binnen een bepaald verwachtingspattroon ligt. Dat verwachtingspatroon kun je samenstellen aan de hand van historische koersen en eventuele uitschieters. De Béta van een aandeel is daarbij een belangrijke indicator. Daar komen we in een ander artikel op terug.

 

Download hier de Long_Short Straddle:

Excel Optiestrategie Straddle

 

Als  je gaat handelen veel succes. Maar pas op, opties kunnen zich als  boobytraps gedragen. De hefboom is groot, maar dat kan ook in je nadeel  werken. Dus dek jezelf in en weet waar je in investeert! Raadpleeg eventueel een boek om jezelf voor te bereiden en te oefenen.

Meer Exceltips en trucs

Wil je meer weten over de mogelijkheden met Excel kijk dan bij het Excelblog.

Boekentip


Hopelijk vond je dit een nuttig artikel. Als je vragen of  opmerkingen hebt stuur dan een e-mail.

 

Veel succes!

 

(c) 2019 ExcelFactory