Exceloplossingen en onderhoud

ExcelFactory levert Exceloplossingen en onderhoud op veel gebieden, zoals:

  1. Het ontwikkelen van creatieve oplossingen met Excel voor complexe vraagstukken;
  2. Het ontwikkelen van heldere analyses en rapportages;
  3. Het opzetten van een inzichtelijke administratie;
  4. Het koppelen van Excel met externe bronnen of bestanden;
  5. Het ontwarren van ingewikkelde spreadsheets;
  6. Het (onverwacht) ontbreken van een Excelspecialist;
  7. Praktisch alle andere Excel-uitdagingen.

Het ontwikkelen van creatieve oplossingen met Excel voor complexe vraagstukken

Excel is een enorm grote bak met gereedschap. Eerst moet je weten waar ieder stuk gereedschap voor dient. Door de afzonderlijke gereedschappen creatief in te zetten kun je  combinaties vormen zodat Excel optimaal wordt ingezet.

 

Excelfactory kent de werking van het gereedschap en biedt hulp bij het ontwikkelen van creatieve oplossingen.

 

Excel Optiestrategie

Het ontwikkelen van heldere analyses en rapportages

Voor analyses gebruikt men veelal draaitabellen in Excel. Met een draaitabel kun je snel van een grote hoeveelheid data iedere dwarsdoorsnede maken die je maar wilt. Door het gebruik van ‘slicers’ heb je de beschikking over snelle filters. Slicers kunnen worden toegevoegd aan een dashboard om snel door een aantal scenaria te lopen.

 

Voor wetenschappelijk onderzoek komen de statistische functies in Excel goed van pas. Voor bijvoorbeeld correlatiecoëfficiënten, Gaus-krommes, medianen, gemiddelden, standaardafwijking zijn er standaardfuncties ontwikkeld in Excel. Door deze te gebruiken en te combineren  ontstaat er een uiterst krachtig hulpmiddel.

 

Rapportages kunnen worden opgebouwd met draaitabellen en grafieken. De grafische functie van Excel is zeer omvangrijk. Voor iedere situatie is er wel een relevante grafiek te vinden of te maken.

 

Excel Dashboard

Het opzetten van een inzichtelijke administratie

Excel helpt je om met behulp van de tabelfunctie je administratie inzichtelijk te houden. Door tabellen aan elkaar te koppelen met (bijvoorbeeld) de Index-functies kun je een inzichtelijke administratie opbouwen. De tabellen zorgen ervoor dat de kwaliteit en de integriteit van de data gewaarborgd zijn.

 

Met behulp van een invulformulier en een eventuele ‘input-mask’, wordt ervoor gezorgd dat data op de juiste manier wordt ingevoerd.

Het koppelen van Excel met externe bronnen of bestandens

Koppel Excelbestanden aan externe bronnen om data met één druk op de knop data over te zetten naar de gewenste tabel in Excel. Vandaar wordt de data verder verwerkt.

 

Excel Rapportage

Het ontwarren van ingewikkelde spreadsheets

Het zijn vaak de Excelspecialisten in een onderneming die de complexere spreadsheets opzetten en onderhouden. In de loop van de tijd, worden deze vaak complexer omdat zowel omgeving als bedrijfsvoering kunnen veranderen. De noodzakelijke wijzigingen gebeuren niet altijd op de juiste manier. Het gevolg is een onontwarbaar kluwen van aan elkaar geknoopte spreadsheets. Het risico bestaat dat de integriteit en de kwaliteit van de data ver te zoeken is.

 

Om de Excelmodellen en spreadsheets transparant en overzichtelijk te houden moet een Excelspreadsheet gebruikt wordt als een ICT-middel. Dat betekent dat er sprake moet zijn van versiebeheer en dat er één beheerder moet zijn van het spreadsheet. Wijzigingen moeten worden vastgelegd.

 

Excelfactory heeft uitgebreide kennis op het gebied van ‘document-control’ en helpt bij het op orde brengen van de bestaande Excelmodellen en spreadsheets.

 

Excel Dashboard

Het (onverwacht) ontbreken van een Excelspecialist

De Excelspecialist verdwijnt met de noorderzon, laat het spreadsheet achter en niemand weet hoe het werkt. Laat staan dat het spreadsheet kan worden onderhouden. Of op de juiste wijze  bijgewerkt. De onderneming loopt het het risico dat er verkeerde data worden gebruikt voor analyses en rapportages.

 

Excelfactory helpt om de situatie in kaart te brengen en vast te stellen hoe de spreadsheets het best georganiseerd en eventueel verbeterd kunnen worden. Er wordt een onderhoudsplan opgesteld en vervolgens er wordt een medewerker getraind om het spreadscheet op de juiste wijze te gebruiken en up-to-date te houden.

Praktisch alle andere Excel-uitdagingen

Voor ieder probleem of behoefte is er een oplossing te bedenken met Excel eventueel in combinatie met Visual Basic for Applications (VBA).

 

Excelfactory gaat de uitdaging graag aan.

 

Excel Grafiek

 

Neem contact op met Excelfactory om de mogelijkheden voor een Exceloplossing  door te spreken.

Meer Exceltips en trucs

Wil je meer weten over de mogelijkheden met Excel kijk dan bij de Exceltips of bij ExcelStudie. ExcelStudie is gelieerd aan deze site.