Aanpak

Oplossing met Excel

Aan de hand van een intakegesprek wordt bekeken welk probleem er door een oplossing met Excel kan worden aangepakt. Vervolgens zal Excelfactory een uitgebreid voorstel doen, inclusief een plan van aanpak en tijdlijn.

 

Excel. Pixabay:https://pixabay.com/nl/users/Free-Photos-242387/

Een oplossing met Excel kan bestaan uit onderhoud of verbetering van een bestaand spreadsheet (of een set van spreadsheets). Ook het ontwikkelen van een nieuw Excelmodel behoort tot de mogelijkheden.

 

Als het nodig is worden ook andere paarden uit de stal van Microsoft ingezet, zoals: Power Query, Acces, Power BI en/of VBA (Visual Basic for Applications). VBA is vooral bekend van de Excelmacro’s. Vanzelfsprekend zal de oplossing voorzien worden van een uitgebreide werkinstructie en zal(zullen) de gebruiker(s) en de beheerder(s) een extra training krijgen.

 

Bij de ontwikkeling kunnen er koppelingen worden gelegd met externe bronnen zoals andere applicaties (e.g. SAP, PrimaVera, Access) en overige bestanden.

Analyses, rapportages en KPI’s

De input kan vervolgens gebruikt worden voor slimme analyses met draaitabellen, grafische representaties, bondige rapportages en/of dashboards. Eventueel aangevuld met KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren) levert het geheel een krachtig bedieningspaneel op om tijdig waar te nemen zodat er effectiever kan worden bijgestuurd.

Uitgangspunten bij een oplossing met Excel

Gebruiksgemak, efficiency, effectiviteit, integriteit en kwaliteit van de data zijn de uitgangspunten voor het ontwikkelen van een oplossing met Excel.

Garantie

Excelfactory zorgt ervoor dat de gebruikers voldoende getraind zullen zijn om de nieuwe of bijgewerkte spreadsheets te kunnen onderhouden. Bovendien worden de opgeleverde Exceloplossingen voorzien van een garantie en blijft Excelfactory support verlenen op de geleverde oplossing.

 

Ga verder naar Exceloplossingen