Investeren in obligaties

Stel je hebt een bedrag geërfd en je hebt het geld niet direct nodig. Je wilt het dus wegzetten voor een langere termijn tegen een zo gunstig mogelijk rendement. Afhankelijk van de couponrente kan investeren in obligaties een goed idee zijn. De vraag is dan natuurlijk welke? Er kan in een obligatie belegd worden die al een tijdje loopt, maar er kan ook geïnvesteerd worden in een obligatie die nog uitgegeven gaat worden.

 

Met Excel kun je een tool maken om te bepalen hoe interessant een investering is. In het bijgevoegde Excelbestand kunnen alle relevante gegevens worden ingevoerd, zoals; inleg, marktrente, couponrente en looptijd. In het bijgevoegde Excelvoorbeeld gaan we uit van een een staatsobligatie met een jaarlijkse rente-uitkering en terugbetaling aan het eind van de looptijd.

Uitwerking

Download hier het Excelbestand om obligaties met elkaar te vergelijken

 

Obligatie A wordt nieuw uitgegeven en obligatie B loopt al een aantal jaar. De couponrente van B is dus hoger. Voor staatsobligatie A geldt dat de marktrente gelijk is aan de couponrente. Obligatie C is dezelfde als B maar dan met een resterende looptijd van vier jaar.

 

Bij de vergelijking van deze drie obligaties wordt gekeken naar de netto huidige waarde (NHW)  en de duratie (Engels: duration). De duratie is een maatstaf voor de volatiliteit van een obligatie als gevolg van renteveranderingen. Hoe kleiner de duratie des te lager de gevoeligheid en dus het risico op waardedaling. De hoogte van duratie wordt bepaald door het verschil tussen coupon- en marktrente en de (resterende) looptijd. Met formules [NHW] en [DUUR] kunnen deze uitgerekend worden.

 

Obligaties

Keuze maken

De NHW van obligatie B is 1.379 euro en de duratie is lager dan die van A. Als de markt obligatie B aanbiedt tegen een koers lager dan de NHW zou dit een interessante optie zijn. Afhankelijk van termijn waarop het geld weer beschikbaar moet komen kun je kiezen voor een looptijd van 10 (B) of vier jaar (C). Een ander aspect dat meegenomen moet worden bij de aanschaf van een obligatie is een visie ten aanzien van de marktrente-ontwikkeling. Als je verwacht dat deze omhoog gaat, daalt de waarde van een (bestaande) obligatie.

Meer Exceltips en trucs

Wil je meer weten over de mogelijkheden met Excel kijk dan bij de Exceltips of bij ExcelStudie. ExcelStudie is gelieerd aan deze site.

Boekentip

Het boek Financial Modelling van Simon Benninga is een regelrechte aanrader je kennis op dit gebied te vergroten. Bovendien krijg je de beschikking over een behoorlijk aantal modellen waar je verder mee kunt werken en oefenen.

 

Hopelijk vond je dit een nuttig artikel. Als je vragen of  opmerkingen hebt stuur dan een e-mail.

 

Veel succes!

 

(c) 2019 ExcelFactory